Ova prezentacija deo je pripremnih aktivnosti na projektu „Razvoj ruralnog turizma na području sela Bigrenica“
koji se realizuje u okviru programa „Partnerstvo za revitalizaciju ruralnih područja" podržan od Ministarstva Inostranih poslova Republike Rumunije i ima za cilj da zajedno, u partnerstvu sa Ministarstvom poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije i programom Ujedinjenih nacija za razvoj (United Nations Development Programme, UNDP), doprinese boljem povezivanju postojećih potencijala, u identifikovanim ruralnim opštinama. Program poržava potrebu da se podrži diversifikacija ruralne ekonomije, kroz podršku razvoju ruralnih područja, kao i uspostavljanje i jačanje partnerstava javnog, privatnog i civilnog sektora – u cilju podizanja svesti lokalnog stanovništva i njegovog upoznavanja sa konceptom pristupa LEADER Evropske unije, kao i razvoja ekonomskih inicijativa baziranih na interesnom povezivanju unutar privatnog sektora, radi ostvarivanja aktivnosti koje će doprineti održivom razvoju ruralne ekonomije.

LEADER program Evropske unije je pristup mobilizacije i realizacije razvoja na lokalnom nivou podsticanjem ruralnih zajednica da istražuju nove načine da postanu ili ostanu konkurentne kroz zajedničko planiranje i sprovođenje održivih strategija. Kao što i samo ime govori, to je metod za mobilizaciju i ostvarivanje ruralnog razvoja u lokalnim ruralnim zajednicama. Dosadašnja iskustva pokazala su da LEADER može da napravi istinsku razliku u svakodnevnom životu ljudi u ruralnim oblastima. On može da ima važnu ulogu u podsticanju inovativnih odgovora na stare i nove ruralne probleme, i da na neki način postane "laboratorija" za izgradnju lokalnih sposobnosti i testiranje u praksi novih načina za ispunjavanje potreba ruralnih zajednica. Zahvaljujući pristupu LEADER generisani su dragoceni rezultati u velikom broju ruralnih oblasti u petnaest država članica EU, koji mogu imati značajnu ulogu u pružanju pomoći ruralnim oblastima u novim i budućim državama članicama EU pri prilagođavanju promenama današnjice.

Od početka primene 1991, LEADER je lokalnim ruralnim zajednicama EU obezbedio instrumente za aktivnu ulogu u oblikovanju sopstvene budućnosti. Vremenem se razvijao, zajedno sa ostatkom Zajedničke agrarne politike (ZAP). Informacije na osnovu evaluacija i od ruralnih nosilaca govore u prilog tome da pristup, odnosno instrument LEADER dobro fukcioniše u velikom broju različitih situacija i tipova oblasti, zbog čega omogućava prilagođavanje kreiranja ruralne politike ekstremnim raznolikostima potreba ruralnih oblasti, i zbog čega je i postao sastavni deo ruralne razvojne politike. Podsticanjem lokalnog učešća u sačinjavanju i sprovođenju održivih razvojnih strategija, pristup LEADER mogao bi da postane dragoceno sredstvo buduće ruralne politike.

Od 2007. godine LEADER više ne predstavlja poseban program, već je integrisan u sve nacionalne i regionalne planove ruralnog razvoja u EU. Srbija će uskoro steći pravo da koristi pretpristupne fondove EU za razvoj lokalnih partnerstava za strateško planiranje i formiranje lokalnih akcionih grupa kao mehanizma ruralnog razvoja.

Lokalne akcione grupe (LAG): LAG je lokalno partnerstvo koje planira i sprovodi lokalnu strategiju ruralnog razvoja, dodeljuje finansijska sredstva i upravlja njenim sprovođenjem. Takve grupe čine važan element pristupa LEADER jer koncentrišu ljudske i finansijske resurse, povezuju lokalne aktere kroz inicijative za saradnju, i jačaju dijalog i saradnju ruralnih aktera.

Otprilike trećina aktivne ruralne populacije zaposlena je u poljoprivredi. Veliki značaj poljoprivrede u nacionalnoj ekonomiji i nizak stepen diverzifikovanosti ekonomskih aktivosti u ruralnim oblastima rezultira niskom stvarnom zaposlenošću i mogućnostima za ostvarivanje zarade. Poljoprivredu, kao dominantnu aktivnost u većini ruralnih oblasti, karakteriše velika usitnjenost. Dominantne male farme imaju nisku produktivnost i ostvaruju niske prihode, čineći zavisnost ruralne ekonomije od poljoprivrede i eksploatacije prirodnih resursa za ruralni razvoj još kritičnijom. Povezanost primarne proizvodnje sa preradom, uslugama i tržištem u celini nedovoljna je i nerazvijena, što čini dodatno komplikovanim opstanak ogromnog broja malih seoskih domaćinstava koja se oslanjaju na sitno farmerstvo. Međutim, aktiviranje potencijala za povezivanje poljoprivrede i prerade i zavisi od sposobnosti njenih lokalnih aktera da se povežu i sarađuju.

Podržavaju nas:

Partner na projektu:

Unecoop
O PROJEKTU

“Razvoj ruralnog turizma na području sela Bigrenica“ je projekat kojim je NVO Evropski ekološki centar Ćuprija aplicirao na konkursu “Partnerstvo za revitalizaciju ruralnih područja“.Glavna komponenta ovog programa bila je jačanje kapaciteta za učešće u prekograničnim projektima, odnosno pisanje projektnih aplikacija po metodologiji EU. Program ne predviđa fiansiranje planiranih aktivnosti koje su predviđene projektno aplikaijom, već su odobrena sredsta samo za tzv.pripremne aktivnosti.U narednom periodu neophodno je izvršiti animaciju potencijalnih donatora za finansiranje kompletnog projekta.

U okviru pripremnih aktivnosti kao I faze projekta „ Razvoj ruralnog turizma na području sela Bigrenica“ planirana je izrada inicijalnih dokumenata kao polazne osnove za razvoj turizma u funkciji ekonomskog razvoja sela Bigrenica., koja treba da iznesu i opravdaju uslove, zahteve za razvoj, kao i da definisu neophodne mere i aktivnosti. Pored terenskih istraživanja , aktivnosti će biti usmerene u prikupljanju relevantnih literarnih informacija i podataka, pre svega analiza lokalnih i nacionalnih strateških dokumenata (Nacionalna i lokalna strategija održivog razvoja, LEAP opštine Ćuprija, Master plana razvoja turizma Južnog Kučaja, Strategija ruralnog razvoja Republike Srbije, Sporazum o partnerstvu i pridruživanju EU...).

U drugom delu aktivnosti u okviru ove faze biće obrađena mogućnost stavljanja objekata narodnog graditeljstva u funkciju razvoja održivog turizma.Na modelu domaćinstva koje poseduje i vodenicu potočaru osmislićese koncept njene restauracije i njene višestruke funkcije (proizvodnja brašna, suvenirnica, info centar).Izvršićese i analiza potrebnih aktivnosti na aktiviranje i ostalih objekata u sklopu domaćinstva za potrebe smeštaja i animacije turista.

Prateće aktivnosti ove faze projekta je i inicijalna senzibilizacija zainteresovanih strana za dalje uključivanje u realizaciju projektnih aktivnosti.U tu svrhu biće korišćena ova web prezentacija kao i promo materijal i javni skupovi.

O SELU

Selo Bigrenica je udaljeno od Ćuprije oko 12km. Prostire se od Paljana, Ivankovca, Kovanice i od Virinskog puta, Senjskog rudnika, Pasuljanskih livada i Resavice. Po prostranstvu je najveće selo u Srbiji, dobilo je ime po reci Bigar koja je izvirala i ponirala na mestu sadašnjeg Starog sela (deo Bigrenice). Reka je presečena zbog iskopavanja kamenog uglja u Ravnoj reci. U selu ima oko 1500 stanovnika, 350 domaćinstava od kojih je 20-ak u starom selu.

PRIRODNE LEPOTE

Od prirodnihz lepota posebno se izdvajaju izvori kojih ima oko 10-ak, najveći su Nemanja i Je-brki u Starom selu.Od pećina postoji Đokina,Pečekanova, pećina u Ravnoj vučini, pećina u centru Bigrenice, Nemanjina pećina i pećina u Zubravi (Staro selo).Od potoka ima potok Stara Bigrenica, Zubrava,Zli potok i reka Mirosava. Postoje izletnička mesta Zubrava,Oblež i kupalište na reci Mirosavi.


Galerija

KONTAKT


Poruka je uspešno poslata. Popunite sva polja!